Velkommen til min hjemmeside
 

De forskellige lande stiller krav om, at man er i besiddelse af lokalt udstedt certifikat, før man kan få lov til at operere et luftfartøj i det pågældende land. De fleste lande accepterer et hovedcertifikat udstedt f.eks. i Danmark eller Holland og på grundlag af dette certifikat udsteder man en validering, som vil være gyldigt certifikat i det pågældende land i en nærmere aftalt periode. Derfor finder I efterfølgende en del af de valideringer jeg har fået udstedt i årenes løb.

USA er et af de lande, der ikke udsteder valideringer og her må man derfor gennemgå en teoretisk uddannelse og aflægge en skriftlig prøve såvel som en flyveprøve for hver flytype, som man ønsker at benytte med amerikansk indregistrering. Et sådan amerikansk flyvecertifikat bevarer til gengæld sin gyldighed, sammenlignet med en validering med begrænset gyldighed. På mit amerikanske certifikat har jeg følgende flytyper: Fokker Friendship F27, Fokker Fellowship F28 og Dornier 328 JET.

English.

Individual countries require you to have a locally issued pilot licence, before you can operate an aircraft registered in that particular country. Most countries accept a license issued i.e. in Denmark or The Netherlands and on the basis of this license they will issue a validation for a certain period. In the following you find some of the validation issued to me over the years.

USA do not issue validation, so if you need to operate an aircraft registered in the USA you must go through the full process required get an american pilot license. This means a written theoretical examination and flight test for each aircraft type required. An american license keep its validity in contrast to a validation. I have the following aircraft types on my american pilot license: Fokker Friendship F27, Fokker Fellowship F28 and Dornier 328 Jet.  

Denmark

The Netherlands

Malaysia

Indonesia

Ireland

Myanmar (Burma)

Algeriet

Luxembourg

New Zealand

Singapore

Italien

Østrig

Empire Airlines at Utica Airport New York State

Algerian Airforce at Boufarik Air Base

Norge

Thailand

Algeriet

Spanien

Golf Klub i Algeriet

Uniforms vinger

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk